Վարկի մայր գումարի մարում

Ձեր վճարումը չի հանդիսանում վարկի հերթական մարում և կատարված վճարումը ուղղվելու է վարկի մայր գումարի մարմանը, ինչի հետևանքով համապատասխանաբար փոփոխվելու է վարկի մարման Ժամանակացույցը: Հերթական մարման օրվա մասին տեղեկանալու և նոր ժամանակացույց ստանալու համար մեկ աշխատանքային օր հետո կարող եք դիմել ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ Գլխամասային գրասենյակ կամ սպասարկող մասնաճյուղ

Արտարժութով իրականացվող գործարքի դեպքում մուտքագրված գումարը կփոխանակվի հաշվի արժույթի նշված փոխարժեքով։