Վարկի հերթական մարում

Եթե Ձեր կատարած վճարումը գերազանցում է վճարման ենթակա գումարները, ապա գերազանցող մասը համարվելու է պարտավորությունների ժամկետից շուտ մարում և ուղղվելու է մայր գումարի մարմանը, ինչի հետևանքով նվազեցվում են վարկի մայր գումարը և hամամասնորեն կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ մտնող Բանկի եկամուտը ձևավորող վճարները: Պարտավորությունների ժամկետից շուտ մարում դեպքում փոփոխվել է վարկի մարման ժամանակացույցը: Հերթական մարման օրվա մասին տեղեկանալու և նոր ժամանակացույց ստանալու համար մեկ աշխատանքային օր հետո կարող եք դիմել ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ Գլխամասային գրասենյակ կամ սպասարկող մասնաճյուղ

Արտարժութով իրականացվող գործարքի դեպքում մուտքագրված գումարը կփոխանակվի հաշվի արժույթի նշված փոխարժեքով։